PRIVACY BELEID (AVG)

PRIVACY BELEID
(AVG)

Creatief Centrum Perspectief

Docent Kees van de Wetering 

Creatief Centrum Perspectief (teken- en schildercursussen), gevestigd te Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bescherming persoonsgegevens
Perspectief neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat hier zorgvuldig mee om.
Door gebruik te maken van de website www.schilderles.nl, gaat u akkoord met ons privacy beleid.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Gegevens worden nooit aan derden versterkt of verkocht. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Perspectief verwerft uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons aanlevert. 

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens
Wij verzamelen en slaan persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals direct persoonlijk contact i.v.m. uw deelname aan een van onze teken- en schildercursussen.

  • Uw achternaam, e-mailadres, uw postadres worden gebruikt voor de bevestiging van uw inschrijving het afhandelen van de betaling of het versturen van facturen.
  • Uw gegevens worden bewaard in een offline klantenbestand. U heeft het recht uw gegevens in te zien of te laten verwijderen uit dit bestand.
  • Op ons aanvraagformulier voor Schilderlessen of per direct email contact vragen wij om uw persoonsgegevens.
    Zo kan docent Kees van de Wetering direct contact met u opnemen in geval van calamiteiten of vragen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

Beveiliging van persoonsgegevens
Enkel uw naam, adresgegevens en e-mailadres wordt opgeslagen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via keesvandewetering@schilderles.nl 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creatief Centrum Perspectief.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.